Om mig

            Hej, här har du mig 
         Charlotte Wiktorsdotter


Så länge jag kan minnas har jag målat och skapat i olika former.
Utan min kreativitet vet jag faktiskt inte vem jag skulle vara! 

Jag drivs av en stor experimentlusta där jag gärna utmanar mig själv genom att prova nya tekniker och sammanföra olika material.
I den kreativa processen föds det som ofta landar i gränslandet mellan abstrakt och figurativ konst. Många gånger får mina alster ett naivistiskt och lekfullt uttryck då jag med nöje hämtar  inspiration från mina barndomsminnen. Jag har nära till barnets perspektiv och fantasivärld.      
Periodvis arbetar jag temainriktat och utforskar en modell, rörelse eller frågeställning, men ofta styrs skapandet av mitt inre känsloliv där jag tillåter mig ett direkt och intuitivt uttryckssätt. Resultatet är därför djärvt skiftande.

Jag är övervägande autodidakt, född 1964 och bosatt i Örebro.
 

           Utbildning 

Bildlärare, Örebro universitet

Keramik för bildlärare, Örebro universitet

Visuell kommunikation och gestaltning, Örebro universitet

Scenisk produktion, Örebro universitet                              Skapa din hemsida gratis!